Haarlem Bijdeles - Huiswerkbegeleiding Haarlem

Werkwijze

De hulpvraag van ouders en leerlingen op de huiswerkbegeleiding is vaak gericht op de vakinhoud. “Mijn kind is niet goed in geschiedenis” of: “Wat is het antwoord van deze wiskundesom?” Inhoudelijk begrip van de lesstof is natuurlijk essentieel voor goede resultaten. Voor goede huiswerkbegeleiding is echter meer nodig. Een gebrek aan kennis komt vaak voort uit onderliggende oorzaken, en ook daar besteden wij aandacht aan. Daarom draaien wij het proces om: een huiswerkbegeleidingspyramide waarbij vakinhoud de basis is, is immers wankel.

Volgens ons is een fijne leeromgeving het fundament om kennis op te doen. Binnen deze leeromgeving is de persoonlijke relatie met de leerling cruciaal voor de motivatie om te leren en het aanpakken van de leerproblematiek. Vanuit deze relatie en binnen de fijne leeromgeving werken we samen aan de juiste leerstrategieën. Dan pas is ‘leren leren’ echt mogelijk. En dan pas begrijpen leerlingen het antwoord op hun inhoudelijke vragen ook echt. Goed begrip van de vakinhoud en goede schoolresultaten zijn zo het duurzame resultaat van de huiswerkbegeleiding.

Persoonlijke aandacht en een gemotiveerde leerling

Wij streven naar een persoonlijke band met elke leerling. Dit maakt de bijlessen en huiswerkbegeleiding van Haarlem Bijdeles persoonlijk, prettig en succesvol. Het zorgt er namelijk voor dat blokkades worden besproken en dat het kind oprechte interesse ervaart aangaande zijn persoonlijkheid. Onze ervaring is dat wanneer leerlingen zich gewaardeerd voelen, er tijd voor ze wordt gemaakt er blokkades wegvallen. Als jonge docenten weten wij vaak goed waar de leerlingen doorheen gaan. Wij maken de ontwikkeling van dichtbij mee en houden de ouders op de hoogte van de vorderingen.

Vanuit deze persoonlijke band kunnen we de leerling het beste motiveren. Wij zijn er om de leerling te ondersteunen en te helpen, maar de echte ‘drive’ moet uit het kind zelf komen, dat zit tenslotte zelf in de schoolbanken de proefwerken te maken. Daarom combineren wij tijdens de bijlessen en huiswerkbegeleiding hard werken met plezier; zodat een gemotiveerde leerling met zelfvertrouwen naar school kan.

Uiteindelijk zijn het verkrijgen van inzicht en het behalen van resultaten natuurlijk de grootste motivators. Veel leerlingen hervinden het plezier in het leren wanneer ze de lesstof weer begrijpen. Daarom werkt Haarlem Bijdeles bovenal doelgericht. De persoonlijke aandacht en de motivatie staan in dienst van het verbeteren van de schoolresultaten. Of het doel nu is om over te gaan, achterstanden weg te werken, een specifiek onderwerp te begrijpen of het cijfer op te hogen, samen met de leerling en de ouders gaan wij aan de slag om mooie resultaten te behalen.

Leerstijlen en leerstrategieën

In onze ogen zijn er drie leermomenten: 1) in de les 2) op de huiswerkbegeleiding en 3) thuis. Echter leert elk kind op zijn/haar eigen manier. Sommige kinderen leren het beste door te doen en te experimenteren, anderen door te observeren. Het ene kind leert beter door te luisteren naar een uitleg, het andere door de lesstof te bekijken op een filmpje of foto. Elk kind heeft ook een eigen motivatie om te leren. Sommige kinderen leren omdat ze de lesstof interessant vinden, anderen omdat ze de lesstof moeten reproduceren. Dit zijn allemaal verschillende leerstijlen (voor meer informatie over de leerstijlen, nodigen wij jullie graag uit op een vrijblijvende intake)

Bij het leren hoort een aanpak, een leerstrategie. Een goede leerstrategie sluit aan op de leerstijl van de leerling. Tijdens de bijlessen en huiswerkbegeleiding van Haarlem Bijdeles is er veel aandacht voor de verschillende leerstijlen en -strategieën. Wij maken de leerlingen bewust van hun leerstijl en denken samen na over goede leerstrategieën. Ook bieden wij een aantal keer per jaar een cursus ‘leren leren’ voor alle leerlingen die huiswerkbegeleiding krijgen.

Verwerking van de lesstof

Een leerstijl- en strategie hebben gevolgen voor de verwerking van de lesstof. Veel leerlingen zijn de geleerde lesstof na een proefwerk al snel weer vergeten, waardoor ze voor een volgende proefwerk opnieuw moeten leren. Dit komt doordat de lesstof niet goed wordt verwerkt.

Er bestaat een onderscheid tussen oppervlakkige verwerking en diepgaande verwerking. De door scholieren veel gebruikte leerstrategie die is gericht op reproductie, herhaling en het ‘stampen’ van de lesstof leidt tot oppervlakkige verwerking en korte termijn herinnering. De leerstrategie die in de bijlessen en huiswerkbegeleiding van Haarlem Bijdeles wordt toegepast is gericht op begrip, verbanden leggen en kritisch nadenken. Dit leidt tot diepgaande verwerking, lange termijn herinnering en betere resultaten op school.

Onze waarderingen

  • Leerlinge Rosa Ik ben superblij met mijn cijfers en ook heel blij met de hulp die ik heb gekregen!
  • Ouders Mick Zonder jullie goed zorgen en het continu in contact staan met Mick heeft hem op meerdere vlakken echt vooruit geholpen, dank.


  • Vader Daaf Dank voor de tomeloze inzet en hulp!
Bekijk alle referenties